Wczytuję dane...
REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

zizu.pl

Sklep internetowy zizu.pl (dalej zwany „zizu.pl”) działający pod adresem internetowym www.zizu.pl, prowadzony jest przez:

FHU MATAR Jarosław Gryla, Siemońska 11, 42-500 Będzin, NIP: PL 6291523992, REGON: 240254364

Tel. 885 507 042, e-mail: sklep@zizu.pl

 

§1

Przyjmowanie zamówień

 1. zizu.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat produktów zamieszczone są na stronie internetowej zizu.pl: http//www.zizu.pl.
 2. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę poprzez wskazaną wyżej stronę internetową zizu.pl.
 3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w systemie i podanie w formularzu rejestracji prawdziwych danych osobowych. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, zizu.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia.
 4. zizu.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera z zizu.pl umowę sprzedaży zamawianych produktów.
 6. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 danego dnia lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są traktowane tak jak złożone w kolejnym dniu roboczym.

 

§2

Ceny produktów

 1. Zamieszczone przy danym produkcie na stronie www.zizu.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
 2. Do ceny produktu dodaje się koszty przesyłki do Klienta zgodnie z cennikiem wskazanym w zakładce koszty wysyłki i przy składaniu zamówienia, po dodaniu produktu do koszyka.
 3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest paragon, na życzenie Klienta, wyrażone najpóźniej w chwili składania zamówienia, do zamówionego produktu wystawiona zostanie fakturę VAT.
 5. zizu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§3

Zapłata za produkty.

 1. W zizu.pl dostępne są jedynie następujące formy płatności:
 • płatność przy odbiorze gotówką;
 • przelew elektroniczny, bankowy;
 • płatność za pośrednictwem serwisu PayU
 1. Przy wyborze przez Klienta płatności przelewem bądź za pośrednictwem PayU, gdy Klient nie ureguluje płatności w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zizu.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

§4
Realizacja zamówienia

 1. zizu.pl dokłada staranności, aby realizacja zamówienia nastąpiła w ciągu 1-7 dni roboczych:
  - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - od chwili złożenia zamówienia przez Klienta,
  - w przypadku zamówień płatnych za pośrednictwem serwisu PayU - od chwili uzyskania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,
  - w przypadku zamówień płatnych przelewem - od chwili wpływu środków na konto zizu.pl,
  - w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - od chwili autoryzacji transakcji.
 2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od wybranego sposobu dostawy.
 3. Zamówienie zostaje złożone, gdy Klient po podsumowaniu zamówienia naciśnie przycisk „Potwierdzam zakup”. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, o czym Klient jest informowany przy składaniu zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy pełnowartościowy produkt jest dostępny w magazynie, o czym Klient uzyskuje informację przed złożeniem zamówienia.
 5. zizu.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 6. W przypadku gdy część zamówienia  składającego się z kilku produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór produktu zamiennego).
 7. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta zizu.pl zastrzega sobie prawo wysłania dostępnych produktów w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 8. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez zizu.pl ostatniego produktu, na które składa się dane zamówienie, chyba że Strony postanowią inaczej.
 9. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane. 
 10. W przypadku wybrania przez Klienta produktów dostępnych w ofercie 24h czas realizacji zamówienia to czas jaki potrzebny jest zizu.pl na przygotowanie produktu do wysyłki.
 11. W przypadku zamówienia zapłaconego przelewem bądź poprzez serwis płatności.pl, gdy zizu.pl nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, zizu.pl informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji przez Klienta z brakującego produktu lub z całego zamówienia zizu.pl zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe.
 12. W przypadku nie odebrania paczki za pobraniem przez Klienta, zizu.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania zamówienia za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.
 13. zizu.pl realizuje zamówienia zagraniczne jedynie po wcześniejszym dokonaniu przez Klienta przelewu. Nie ma możliwości realizacji zamówienia zagranicznego za pobraniem.
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży zizu.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 15. Klient może bez żadnych konsekwencji anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@zizu.pl do czasu zmiany statusu zamówienia na "gotowe do wysłania". O zmianie statusu zamówienia Klient dowiaduje się przez wysłany stosowny e-mail.

 

§5

Dostarczenie zamówienia.

 1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, formy płatności, ilości zamówionego produktu, sposobu dostawy oraz kraju docelowego. Klient uzyskuje informację o koszcie przesyłki przed złożeniem zamówienia.
 2. W przypadku nieodebrania paczki za pobraniem przez Klienta, zizu.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia bądź odmowę ponownego wysłania produktu za pobraniem. Warunkiem ponownej wysyłki paczki jest opłacenie przelewem przez Klienta wartości zamówionego produktu a także pokrycie kosztów przesyłki nie pobranej i ponownych kosztów przesyłki.
 3. Opłata związana z realizacją przesyłki jest wyszczególniona na paragonie lub fakturze.
 4. Zamówienia powyżej 250,00 PLN są wysyłane bezpłatnie (dotyczy wysyłek w Polsce) - wybór sposobu dostawy jest wówczas ograniczony do przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł on w posiadanie zakupionych  produktów lub od dnia, w którym w posiadanie produktów weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i upoważniona przez Klienta będącego konsumentem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem musi poinformować zizu.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: FHU MATAR, ul. Ptasia 3, 41 – 200 Sosnowiec. 
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem wysłał pismo informujące o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu czternastodniowego, o którym mowa w ust. 1.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zizu.pl zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy sposób dostarczenia produktu oferowany przez zizu.pl) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania zizu.pl o wykonaniu przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie Klientowi będącemu konsumentem w taki sam sposób, w jaki płatność została zrealizowana przez Klienta, chyba, że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodzi się na inną formę płatności. Klient będący konsumentem nie ponosi kosztów innej formy płatności.
 6. zizu.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu otrzymania dowodu odesłania produktów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest zwrócić produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania zizu.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Termin ten jest zachowany, gdy Klient nada produkty w ciągu 14 dni od poinformowania zizu.pl o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także jednocześnie wysłać pismo informujące o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wraz z odesłaniem zakupionych produktów.
 8. Klient będący konsumentem ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 9. Klient będący konsumentem odpowiada w całości jedynie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktów.
 10. Z uwagi na charakter oferowanych produktów oraz niezbędne wymagania w zakresie higieny, produkty, które są odsyłane w wyniku wykonania prawa odstąpienia od umowy muszą być nieużywane, czyste, razem z dokumentem zakupu (paragonem lub FV) w oryginalnym pudełku z metkami.

 

§7

Wymiany produktów

 1. W zależności od woli Klienta będącego konsumentem, wymiana produktu może nastąpić na ten sam produkt, ale w innym rozmiarze bądź na zupełnie inny produkt. Wymiany produktów dokonać można jedynie w terminie 28 dni.
 2. W przypadku wymiany na inny produkt, jeżeli wartość nowego produktu będzie niższa od wartości zwracanego produktu, zizu.pl odda nadpłatę na podane przez Klienta będącego konsumentem konto bankowe. Jeżeli wartość nowego produktu będzie wyższa Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę.
 3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany produktu wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez zizu.pl pokrywa zizu.pl, chyba że wymiana spowodowana jest złym rozmiarem podanym przez Klienta. W takiej sytuacji, koszty przesyłek pokrywane są po połowie przez zizu.pl i Klienta.

 

§8

Reklamacje

 1. zizu.pl jest producentem oferowanych produktów i zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad.
 2. zizu.pl ponosi, na zasadach określonych w Ustawie - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zmian.), odpowiedzialność względem Klientów, jeśli sprzedane produkty są dotknięte wadą (zmniejszenie wartości, użyteczności produktu, brak właściwości, o których Klient był poinformowany na stronie internetowej zizu.pl, niekompletność, niezupełność produktu). W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać produkt do zizu.pl zwykłą przesyłką pocztową wraz z dowodem zakupu oraz wskazaniem czego reklamacja dotyczy i proponowanym rozwiązaniem.
 3. zizu.pl ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie.
 4. W przypadku reklamacji produktu oferowanego jako komplet (produkty oferowane jako komplety, przebieranki), reklamacji podlega produkt jedynie jako całość a nie poszczególne jego elementy.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zizu.pl zwróci Klientowi koszty przesyłki pocztowej.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
 7. Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego, zizu.pl ponosi odpowiedzialność z tytuły rękojmi przez okres dwóch lat od wydania produktu Klientowi.
 8. Reklamacje składać należy na adres właściciela zizu.pl.

 

§9

Dane osobowe.

 1. Rejestrując się na stronie internetowej zizu.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych zizu.pl oraz na ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez zizu.pl.
 3. Administratorem danych osobowych jest prowadzący sklep zizu.pl.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

§10

Produkty i znaki towarowe.

 1. zizu.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@zizu.pl
 2. Znajdujące się na stronie internetowej zizu.pl nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. zizu.pl prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

 

§11

Promocje i program lojalnościowy.

 1. Klient może przy jednym zamówieniu zrealizować tylko jeden kod promocyjny.
 2. Ważność kodu podana jest na kuponie oraz na stronie organizatora promocji.
 3. Klienci otrzymują punkty promocyjne za dokonane w zizu.pl zakupy, recenzje i opinie. Punkty są ważne przez rok od momentu naliczenia.
 4. Nowym klientom (składającym zamówienie w zizu.pl po raz pierwszy) przy rejestracji przyznawany jest jednorazowy rabat na zakupy w wysokości 10%. Kod rabatowy zostaje wysłany mailem po zarejestrowaniu się do newslettera. 

§12 

Regulamin promocji "Gwiazdka"

 1. By skorzystać z promocji "Gwiazdka" w polu "kod rabatowy" należy wpisać hasło "GWIAZDKA2017".
 2. Promocja "Gwiazdka" trwa od 6 grudnia do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja dotyczy zamówień za minimum 79,00 zł, bez kosztów dostawy. W ramach akcji można otrzymać wyłącznie pończochy ST001 o wybranym kolorze oraz rozmiarze.
 4. Aby otrzymać gratisową parę pończoch należy dodać ją do koszyka w momencie robienia zakupów. Kod rabatowy pomniejsza wartość zamówienia o cenę pończoch.
 5. W przypadku zwrotów oraz reklamacji pończochy ST001 otrzymane w ramach promocji "Gwiazdka" również podlegają zwrotowi, chyba że wartość zamówienia po zwrocie wybranego produktu będzie nadal przekraczała 79,00 zł.

§13

Postanowienia końcowe.

 1. Produkty prezentowane na stronach internetowych zizu.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient może się kontaktować z zizu.pl w sprawie realizacji zamówienia przesyłając e-mail na adres: sklep@zizu.pl.
 3. Klient nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych zizu.pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści regulaminu.
 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 6. zizu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Klienci zostaną powiadomieni na stronie internetowej z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie regulaminu.
 7. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez zizu.pl i Klientów.
 8. Umowa sprzedaży produktu zawierana jest między Klientem a FHU MATAR , której potwierdzeniem jest paragon lub faktura VAT.
 9. Spory wynikające z umowy sprzedaży, której stroną nie jest konsument, podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby właściciela zizu.pl.

Regulamin promocji "Święto Polskiej Bielizny 2024"

 

 1. Promocja "Święto Polskiej Bielizny 2024" trwa od niedzieli 24 marca do niedzieli 31 marca 2024 roku.
 2. By skorzystać z promocji "Święto Polskiej Bielizny 2024" w polu "kod rabatowy" należy wpisać hasło "BieliznaPolska40".
 3. Promocja obejmuje wyłącznie produkty z kolekcji bielizny szytej tj. komplety bielizny, gorsety, koszulki nocne czy body w standardowych cenach. Promocja nie dotyczy produktów dzianych tj. rajstopy, pończochy czy bodystockingi.
 4. Kod rabatowy przysługuje tylko na produkty, nie obejmuje kosztów dostawy.
 5. W ramach akcji można otrzymać rabat 40% na zamówienie poza kosztami przesyłki. Kod rabatowy pomniejsza wartość zamówionych produktów w standardowych cenach o 40%.
 6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.